Santur

Santur (santūr) je perzijski muzički instrument, a dolazi od riječi san (pozornica) i tūr (žica). Ubraja se u familiju cimbala. Svira se...

POSLUŠAJTE IRANSKU TRADICIONALNU MUZIKU

Recent Posts