Iz štampe izašao bosanski prijevod knjige “Živa sam” autorice Masume Abad

Nedavno je iz štampe izašao bosanski prijevod knjige pod naslovom “Živa sam”, iranske autorice Masume Abad, koja govori o njenim sjećanjima na dane zatočeništva...

Priče o životinjama u Kur’anu: Kit i Junus a.s.

Autor: Abdul Vedud Emin Prevod: Asghar Niksirat Izdavač: Fondacija Ehsan Tiraž: 1.000 primjeraka

Sahifa – Potpuna knjiga Sedžadova

Autor: Imam Ali ibn Husein Zejnul Abidin Izdavač: Kulturni centar pri Ambasadi I.R. Irana u Zagrebu

Primjerak Divana Hafiza Širazija iz 1874. godine na policama Biblioteke ”Behram-beg” u Tuzli

Hadže Šemsuddin Muhammed ibn Muhammed Hafiz Širazi (1325-1389) najveći je lirski pjesnik na perzijskom jeziku.  Rodom je iz Širaza u kojem je...

“Divani Hafez” – Sedamdeset sehura sa Hafezom

Autor: Šemsuddin Muhammed Hafiz Širazi Izdavač: Kulturni centar Ambasade IR Iran u Sarajevu Prevodilac: Ahmed Ananda

Islamska Republika Iran

Izdavač: Ambasada IR Iran u Sarajevu Zauzimajući površinu od 1.648.195 km2, Iran je druga najveća država Bliskog istoka...

Iz štampe izašao prevod knjige “R” – Priča o jednom šehidu

Zahvaljujući uspješnoj saradnji Iranskog kulturnog centra u Sarajevu i Udruženja Pokret "Majke enklava Srebrenica i Žepa" iz štampe je izašao prevod knjige...

“Divan Imama Homeinija”

Autor: Imam Homeini Izdavač: Kulturni centar Ambasade I.R. Iran u BiH Prevodilac: dr.Mubina Moker

Knjiga “Rat moje majke”

Autor: Sayyede Zehra Hosseyni Izdavač: Dobra knjiga Prevodilac: Muamer Kodrić Godina izdanja: 2017.

Priče o životinjama u Kur’anu: Mrav i Sulejman a.s.

Ova priča je uzeta iz Kur'ana i pisac ju je oblikovao unoseći malo mašte... Autor: Abdul Vedud Emin

POSLUŠAJTE IRANSKU TRADICIONALNU MUZIKU

Recent Posts