Rumi – Pjesnik Istoka i Zapada

Mevlana Dželaludin Muhamed Belhi ili Rumi je bio perzijski islamski filozof, teolog, pravnik, pjesnik i sufi mistik iz 13. stoljeća. Smatra se jednim...

Predstavljanje iranskih velikana: Nurudin Abdurahman Džami

Nurudin Abdurahman Džami poznat i kao Mevlana Nurudin Abdurahman spada u grupu velikih iranskih pjesnika ili kako ih nazivaju Sedam sjajnih zvijezda...

Atar Nišapuri – iranski pjesnik bez premca

U Iranu se 14. april obilježava kao dan sjećanja na čuvenog perzijskog pjesnika Atara Nišapurija. Atar Nišapuri, poznatiji po...

Dan sjećanja na Omera Hajjama

Gijasuddin Abdul-Fath Omer ibn Ibrahim Hajjam Nišapuri (1048 - 1131) bio je perzijski polimat, filozof, astronom, astrolog i pjesnik. Smatra se jednim od najuticajnijih...

Sa’dijev mauzolej u Širazu

Abu Muhamad Muslih al-Din bin Abdalah Širazi poznatiji kao Sa'di je jedan od najznačajnijih pjesnika perzijske književnosti u srednjem vijeku.

Predstavljanje iranskih velikana: Nizami Gendževi

Nizamijevo stvaralaštvo odredilo je karakter daljeg razvoja književnosti ne samo Irana. Tokom prethodnih osam vijekova svaki je pjesnikova djela prihvatalo kao savremenu...

Feriduddin Attar, sufijski pjesnik Irana

Ebu Hamid bin Ebu Bekr Ibrahim (rođen oko 1145. u Nišapuru, a umro oko 1221. u rodnom gradu), poznatiji po pseudonimima Feridudin i Attar...

Parvin Etesami – perzijska pjesnikinja

Parvin Etesami, kćerka Jusufa Etesamija (Etesam al Molk), čuvena je pjesnikinja i veliko ime perzijske poezije. Rođena je 17. marta 1907. godine...

Dan perzijskog pjesnika Sa’dija Širazija

Ebu Muhammed Muslihuddin bin Abdullah Širazi, poznatiji pod književnim pseudonimom Sa'di, ili kao Sa'di Širazi, bio je jedan od najvećih pjesnika u perzijskoj književnosti...

Obilježen Dan sjećanja na iranske velikane – Firdusija i Hajama

Povodom obilježavanja Dana sjećanja na dva perzijska pjesnika - Firdusija i Hajama - u sarajevskom hotelu Marriot je 23. maja održano druženje...

POSLUŠAJTE IRANSKU TRADICIONALNU MUZIKU

Recent Posts