Parvin Etesami – perzijska pjesnikinja

Parvin Etesami, kćerka Jusufa Etesamija (Etesam al Molk), čuvena je pjesnikinja i veliko ime perzijske poezije. Rođena je 17. marta 1907. godine...

Predstavljanje iranskih velikana: Nurudin Abdurahman Džami

Nurudin Abdurahman Džami poznat i kao Mevlana Nurudin Abdurahman spada u grupu velikih iranskih pjesnika ili kako ih nazivaju Sedam sjajnih zvijezda...

Rudaki – otac klasične perzijske poezije

Abu Abdulah Džafer ibn Muahamed Rudaki je u svoje vrijeme bio poznat kao Adem pjesnika ili Učitelj pjesnika i smatra se...

Baba Tahir

Baba Tahir Urjan Hamadani spada među najranije autore sufijskih rubaija. Pretpostavlja se da je rođen u Hamadanu ili...

Firdusi – jedna od sjajnih zvijezda na književnom nebu Irana

Abul Kasim Mansur Firdusi (932-1021) ubraja se u red najvećih epskih pjesnika ne samo perzijske već i svjetske književnosti. Ono što je...

Sjećanje na pjesnikinju Parvin Etesami

"Zvijezda je neba književnosti, Pervina, Iako ništa osim jedi života ne vidje, Riječ joj koliko poželiš...

Firdusijeva Šahnama

Iranska nacija je u svojoj višemilenijskoj blistavoj historiji odgojila veliki broj velikana kojima predstavljaju ponos Iranaca u svijetu, a jedan od takvih...

Rumi – Pjesnik Istoka i Zapada

Mevlana Dželaludin Muhamed Belhi ili Rumi je bio perzijski islamski filozof, teolog, pravnik, pjesnik i sufi mistik iz 13. stoljeća. Smatra se jednim...

Atar Nišapuri – iranski pjesnik bez premca

U Iranu se 14. april obilježava kao dan sjećanja na čuvenog perzijskog pjesnika Atara Nišapurija. Atar Nišapuri, poznatiji po...

Predstavljanje iranskih velikana: Nizami Gendževi

Nizamijevo stvaralaštvo odredilo je karakter daljeg razvoja književnosti ne samo Irana. Tokom prethodnih osam vijekova svaki je pjesnikova djela prihvatalo kao savremenu...

POSLUŠAJTE IRANSKU TRADICIONALNU MUZIKU

Recent Posts